Szerencse vagy szerencsétlenség?

2018.
Április
12.
Vissza a bejegyzésekhez

Szerencse vagy szerencsétlenség?

Fogadd szeretettel ezt a tanulságos történetet, mely arra mutat rá, mennyire a szemléleteden múlik a körülményeid jelentése.

"Egy idős földművesnek volt egy öreg lova, amellyel a földön dolgozgatott. Egy nap a ló elszabadult, s eltűnt a dombok közt. Amikor a szomszédok kifejezték sajnálatukat a szerencsétlenség miatt, az idős ember csak ennyit mondott:

- Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná azt megmondani?

Egy hét múlva a ló visszatért a dombok közül egy ménes vadlóval, és amikor a szomszédok a földműves szerencséje miatt örvendeztek, ő ismét ezt mondta:

- Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná azt megmondani?

Amikor az idős ember fia megpróbálta betörni az egyik musztángot, leesett a lóról, és eltörte a lábát. A szomszédok megint sajnálkoztak. Nem úgy az idős ember, aki csak ennyit szólt:

- Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná azt megmondani?

Néhány hét múlva bevonult a hadsereg a faluba, és besoroztak minden hadrafoghatófiatalembert. Amikor az idős földműves fiát a törött lábával meglátták, lehagyták a listáról.

-  Szerencse volt ez, vagy szerencsétlenség? Ki tudná ezt megmondani?"

Milyen tanulságot szűrsz le ebből a saját életedre vonatkozóan?

Szeretettel,
Péter